Dodacie podmienky - Doprava a platba

Vzhľadom na naše momentálne obmedzené logistické kapacity a hlavne kvôli plnému vyťaženiu našich súčasných výrobných kapacít  sa až do odvolania náš dodávateľský a platobný servis bude riadiť týmito pravidlami. Žiadame každého zákazníka, aby si tieto dodávateľské podmienky  dôkladne naštudoval pred tým, ako uskutoční nejakú objednávku v našom E-shope. Predídeme tak zbytočným nedorozumeniam a komplikáciám. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na našom zákazníckom servise. Budeme sa snažiť Vaše otázky zodpovedať v čo najkratšom čase. Ďakujeme.

1. Všeobecné informácie

1.1 Možnosti platby: online platba kartou, platba prevodom na náš bankový účet, Paypal, dobierka, v hotovosti pri osobnom preberaní tovaru, platobnou kartou pri osobnom preberaní tovaru

1.2 Zasielanie tovaru:

Živé zvieratá: zasielame jedine do krajín, ktoré sú členmi EU !!! ŽIVÉ ZVIERATÁ NIE JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ NA DOBIERKU !!! V prípade nepriaznivého počasia si vyhradzujeme právo odoslanie zásielky preložiť na iný termín. Taktiež v zimnom období pozastavujeme zasielanie do krajín EU, okrem Slovenska a Čiech ! V prípade poklesu teplôt pod 5 stupňov je povinné si dokúpiť Heat pack - výhrevný sáčok. Bez neho zásielka nebude odoslaná.

Slovenská a Česká republika: každý týždeň v pondelok a v stredu, okrem sviatkov. V prípade potreby je možné odoslať zásielku aj v utorok. Balík Vám bude doručený spravidla do 24h

Ostatné krajiny EU: každý týždeň jedine v pondelok, okrem sviatkov. Balík Vám bude doručený expresne za 1-3 pracovné dni

Ostatný tovar: zasielame do celej EU ako aj do krajín mimo EU. Odosielame pravidelne v pondelok, v stredu a v piatok, okrem sviatkov. V prípade potreby je možné odoslať zásielku aj v utorok a vo štvrtok. Poštovné a balné sa riadi aktuálnym cenníkom pre danú službu a krajinu. Doba doručenia tovaru:

Slovenská a Česká republika: 1-2 pracovné dni od odoslania

Ostatné krajiny EU aj mimo EU: spravidla 2-10 pracovných dní od odoslania. Doba doručenia závisí od danej krajiny a služby, ktorú si zvolíte

VŠETOK TOVAR NAŠEJ ZNAČKY "CUTE MONSTERS" JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ AJ V PRÍPADE, ŽE SA NENACHÁDZA NA SKLADE !!! PO ZADANÍ OBJEDNAVKY DANÝ TOVAR ZARADÍME URGENTNE DO VÝROBNÉHO PROCESU A O PRESNOM DÁTUME ODOSLANIA VÁS BUDEME INFORMOVAŤ E-MAILOM !!!


2. Odosielanie živých zvierat

2.1. Zásielka živých zvierat je špecifický proces, ktorý vyžaduje individuálny prístup a maximálnu starostlivosť. Preto je potrebné rešpektovať nasledujúce podmienky: 

2.2. Všetky zasielané živé zvieratá sú balené v špeciálnych prepravných boxoch, ktoré zabezpečujú dostatočné množstvo vzduchu, stabilnú teplotu a minimalizujú stres počas transportu. 

2.3. Zasielanie živých zvierat je možné len na území krajín, ktoré sú členmi EU a zásielka bude doručená maximálne do 3 dní od odoslania. 

2.4. Pred odoslaním zásielky je potrebné overiť, či sú všetky potrebné zdravotné certifikáty a povolenia pre transport živých zvierat v súlade s príslušnými zákonnými predpismi. 

2.5. E-shop si vyhradzuje právo odmietnuť zasielanie zvierat v prípade extrémnych poveternostných podmienok alebo ak preprava môže ohroziť zdravie a život zvierat. 

2.6. Zákazník je povinný pri prijatí zásielky skontrolovať stav zvierat a v prípade akýchkoľvek problémov ihneď kontaktovať e-shop. 

2.7. E-shop ponúka ako doplnkovú dobrovoľnú službu za poplatok  poistenie každej zásielky živých zvierat. V prípade úhynu alebo úrazu zvierat počas transportu je kupujúci oprávnený podať reklamáciu do 24 hodín od doručenia zásielky, a to vrátane fotodokumentácie stavu zvierat a prepravnej nádoby. V prípade úhynu alebo úrazu zvierat Vám predávajúci uhradí plnú sumu, ktorú ste zaplatili za konkrétne reklamované zviera vrátane časti, alebo celej sumy prepravných nákladov /ak sa poistná udalosť vzťahuje na celý obsah zásielky/ najneskôr do 5. pracovných dní od doručenia reklamácie prevodom na bankový účet kupujúceho.

2.8. Detailné informácie o starostlivosti a aklimatizácii zvierat po doručení sú súčasťou balíka a musia byť dodržané, aby sa zabezpečila ich pohoda. 

2.9. Zákazník musí zabezpečiť, aby na adrese doručenia bola k dispozícii dospelá osoba schopná prijať zásielku so živými zvieratami. 

2.10. Ak zákazník nesplní podmienky uvedené v týchto dodacích podmienkach, e-shop neberie na seba zodpovednosť za prípadné škody na zásielke alebo zdravotný stav zvierat. 

2.11. Všetky objednávky živých zvierat sú konečné a po odoslaní ich nemožno zrušiť. 

2.12. E-shop si vyhradzuje právo aktualizovať tieto dodacie podmienky v súlade so zmenami legislatívy a štandardov prepravy živých zvierat. 

2.13. E-shop sa zaväzuje, že všetky zvieratá sú odchované a zasielané v súlade s etickými a právnymi normami. 

2.14. Pri objednávke je potrebné uviesť presné informácie o druhu zvierat, ich veľkosti a počte, aby sme mohli zabezpečiť ich bezpečný a pohodlný transport. 

2.15. Zákazník berie na vedomie, že e-shop nie je zodpovedný za oneskorené doručenie zásielky spôsobené nepredvídanými udalosťami alebo okolnosťami mimo kontroly e-shopu. 

2.16. Všetky otázky a požiadavky týkajúce sa dodacieho procesu živých zvierat môžu byť adresované  zákazníckemu servisu e-shopu. 

2.17. Zákazníci sú povinní poskytnúť všetky relevantné informácie potrebné pre zabezpečenie plynulého a bezproblémového doručenia, vrátane prípadných špeciálnych požiadaviek týkajúcich sa zvierat. 

2.18. Doručenie živých zvierat sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom prepravcov, ktorí sú schválení a majú skúsenosti so zasielaním živých zvierat, zaistením ich bezpečnosti a pohody počas celého tranzitu. 

2.19. E-shop nezodpovedá za zdravie a pohodu zvierat, ak boli po doručení vystavené podmienkam, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ich stav, a to vrátane nevhodnej starostlivosti alebo zabezpečenia nedostatočného prostredia pre život. Je dôležité, aby zákazníci dodržiavali všetky pokyny pre starostlivosť o zvieratá, aby sa predišlo komplikáciám. 

2.20. V prípade, že zákazník nedodrží termín prijatia zásielky a nie je možné zásielku doručiť, e-shop si vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi ďalšie náklady spojené s opätovným doručením alebo uskladnením zásielky. 

2.21. Zákazník má právo byť informovaný o očakávanom čase doručenia a má povinnosť udržiavať komunikáciu s e-shopom alebo prepravcom v prípade akýchkoľvek zmenách v doručovaní. 

2.22. Pri doručovaní je nutné, aby boli zvieratá ochránené pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo inými nepriaznivými poveternostnými podmienkami. Zákazník zabezpečí, aby bolo miesto doručenia prístupné a bezpečné pre zvieratá. 

2.23. Ihneď po prebraní zásielky od doručovateľa je povinnosťou zákazníka overiť ich identifikáciu a zhodu s objednávkou, ako aj ich zdravotný a fyzický stav. 

2.24. E-shop si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť dodacie podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, a to v záujme zlepšenia služieb alebo ako reakcie na legislatívne zmeny. 

2.25. Zákazník s odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito dodacími podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prehliadnutie alebo nesúhlas so všetkými bodmi týchto podmienok môže mať za následok zrušenie objednávky alebo odmietnutie objednávky zo strany e-shopu. 

2.26. Všetky reklamácie týkajúce sa zásielky musia byť podané písomne do 24 hodín od doručenia  a to vrátane fotodokumentácie stavu zvierat a prepravnej nádoby. 

2.27. E-shop sa zaväzuje poskytnúť zákazníkom plnú podporu a poradenstvo v prípade potreby a to pred, počas aj po doručení zásielky. 

2.28. Zákazník je povinný informovať e-shop o akejkoľvek zmene doručovacej adresy alebo iných relevantných informácií, ktoré majú vplyv na doručenie zásielky, najneskôr 48 hodín pred plánovaným termínom expedície. 

2.29. Ak sa zásielka so živými zvieratami nedoručí v stanovenom čase z dôvodov, ktoré vznikli na strane zákazníka, e-shop nie je zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené zvieratám a taktiež zákazníkovi. 

2.30. Finálne dodacie podmienky vrátane ceny prepravy a odhadovaného času doručenia budú potvrdené zákazníkovi pred finálnym zrealizovaním objednávky. 

Dôležité upozornenia: 

- Živé zvieratá sú vysoko citlivý tovar a vyžadujú špeciálnu pozornosť pri preprave. 

- Zákazník musí zabezpečiť, že prijíma zvieratá do podmienok, ktoré im poskytnú bezpečné a pohodlné prostredie po doručení. - Všetky potrebné údaje týkajúce sa zdravia a pohody zvierat musia byť poskytnuté e-shopu v dostatočnom predstihu pred zasielaním. 

- Zákazník berie na vedomie, že zodpovednosť za zvieratá prechádza na neho ihneď po ich prijatí. Týmto potvrdzujeme, že naše dodacie podmienky boli vypracované s ohľadom na blaho a zdravie zvierat a zároveň rešpektujú legislatívne požiadavky a štandardy prepravy živých zvierat. Naše záväzky voči zákazníkovi a jeho novým spoločníkom sú pre nás prioritou a sme tu, aby sme zaistili ich bezpečný a pohodlný prechod z našich rúk do rúk zákazníka. Každý krok v procese doručovania je dôkladne kontrolovaný a zabezpečený s cieľom minimalizovať riziko a zabezpečiť spokojnosť všetkých zúčastnených strán. Na záver by sme chceli poďakovať našim zákazníkom za dôveru, ktorú vkladajú do našich služieb, a zaväzujeme sa poskytovať len tie najlepšie podmienky pre naše živé zvieratá.  Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy, neváhajte sa obrátiť na náš zákaznícky servis. Sme tu pre vás, aby sme zabezpečili hladký príchod vašich nových spoločníkov a ich spokojnosť vo vašej domácnosti.


V Nových Zámkoch dňa 1.3.2024

S úctou, Váš e-shop tím